Corona

Corona maatregelen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.

De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen weer opengaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u opéén van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

*Heeft u nu corona?

*Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

*Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

*Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

*Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

*Bent u in thuisisolatie?

*Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen meteen verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo
goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

*Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

*Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

*Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1
ouder of begeleider meekomen.

*Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Heeft u acute pijnklachten in het weekend of ’s avonds en wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, neem dan zo snel mogelijk met de Centrale.

De dienstdoende tandarts beperkt zich tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u doorverwezen naar TorenlaanTandartsen.