Klachten

Help, ik heb een klacht

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van uw tandarts? Dit is wat u eraan kunt doen.

1 Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

2 Vraag advies van het Tandheeldkundig Informatie Punt

Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u informatie inwinnen bij het

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten.

3 Dien een klacht in

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Let op: u kunt alleen van het KNMT formulier gebruikmaken als uw zorgaanbieder/tandarts bij de KNMT-klachtenservice is aangesloten.

Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de zorgaanbieder/tandarts op om te bemiddelen.

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

4 Privacy

De KNMT streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacyverklaring (pdf) informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Kosten

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Lees het volledige klachtenreglement van de KNMT (pdf)